အဖွဲ့ဘလော့ဂ်

Psiphon Inc. သည် ကနေဒါလူမျိုးပိုင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်အများစုမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် ပြောဆိုသူများဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ blog posts များ၏ မူလဘာသာစကားသည် အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သလောက် အခြားဘာသာစကားများသို့ သာသာပြန်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ပိုစ့်များ